hiru garren aldia

Joan gira ur garbitegia-bisitatzera.Ikusi dugu nola ibiltzen diren makinak.Egin ditugu experientziak.

1. Ikasi dugu nola paperrezko lore bat idekitzen den ur baso batetan: eman dugu javela, baxera garbitzeko salboina…

2. Hartu ditugu papertsoak Ph nehurtzeko nahasi dugu salboina urarekin eta erran dugu zein den PH-a.

Lehen askan ikusi ditugu zikinak ateratzen estoldetik.

Bigarren askan baziren oraino bakteriak eta ura ez zen gardena.

Hirugarren askan ura gardena zen bainan ez zen edateko ona eta zilo batetara erortzen zen.

Argitaratu ditugu argibideak blogaren gainean kopiatu ditugu testuak euskaraz eta frantsesez. Gero eman dugu titulu bat blogeko artikulu guzieri. Beste ikasleek egin dute maketa bat urbideak erakusten dituena.

Sèance une

Nous avons fait un jeu de cartes avec des personnages et leurs rôles. Puis on a placé des drapeaux qui portent le nom d’une rivière,d’un village ,d’un océan sur une maquette. Ensuite nous avons construit un paysage d’eau et nous avons parlé de leurs défauts.

4ème scéance

l’eau

les experiences: Il y avait 4 groupes .Dans chaque groupe il y avait 2 ambassadeurs et nous devions rendre l ‘eau propre . Nous avion 4 prises d ‘eau : de l ‘eau salée , l’eau soutèraine ,un glacier et de l ‘eau boueuse.Les 2 embasadeurs passait dans chaque groupe pour echanger .Dont les groupes avaient besoin pour rendre l ‘eau potable.lehen aldia eta lehen ateraldia

Egin dugu karta joko bat eta gibelean pertsonaien eginbeharrak agertzen ziren . Kokatu ditugu banderak ikusteko nun diren Itsasu ondoko herriak eta errekak eta itsasoa maketaren gainean .

Gero egin dugu maketa bat : uraren herria .

Ateraldia 1

Joan gira ur hartzearen ikustera Angelura. Ikusi dugu burdin sareek nola atxikitzen dituzten zikinkeriak, gero joan gira uraren tratatzea ikustera : baziren makina desberdinak edateko ura hartzen dutenak eta ikusi dugu dokumental bat urari buruz.